PREUS TEMPORADA 2018/19

INFORMACIÓ GENERAL

QUOTES ANUALS TEMPORADA 2018-19

 

 

 

QUOTES TEMPORADA

2018 / 2019

 

INSCRIPCIÓ

 

PRIMERA QUOTA

 

SEGONA QUOTA

 

 

TOTAL

 

 

UN ÚINC

PAGAMNET

 

JUNY

 

SETEMBRE

 

NOVEMBRE

 

MARÇ

 

EQUIPS FEDERATS

120 €

Amb abonament piscina d’estiu.

 

120 €

 

100 €

 

100 €

 

320 €

 

300 €

 

ESCOLA ESPORTIVA

80 €

Amb abonament piscina d’estiu.

 

80 €

 

70 €

 

70 €

 

220 €

 

200 €

 

INICIACIÓ

ALS ESPORTS

50 €

Amb abonament piscina d’estiu.

 

50 €

 

60 €

 

60 €

 

170 €

 

150 €

 

  • Les inscripcions fetes abans del 30 de juny, tindran inclòs l’abonament de la temporada d’estiu de la piscina.
  • El pagament de tota la quota anual en un únic pagament tindrà una bonificació i també inclòs l’abonament de la temporada d’estiu de la piscina.
  • La inscripció de la temporada s’ha de realitzar amb transferència o ingrés al núm. de compte de l’entitat.

BBVA - ES82-0182-8171-29-0201539632 (Especificar el nom del nen/a).

  • Els pagaments de la quota del mes de Novembre i Març s’hauran de realitzar amb transferència o ingrés i fer arribar el justificant per correu electrònic o a les oficines, si no es porta el justificant no es podrà seguir entrenant ni competint.

 

Roba esportiva Equips Federats i Escola Esportiva.

Aquest any la roba esportiva va a part de la quota com expliquem a continuació.

 

Roba pack-1 (nou jugador).

85 €

Xandall, motxilla, paravent i roba entrenament.

Roba pack-2 (continuïtat).

60 €

Xandall, motxilla.

Roba per separat.

                   També es podran adquirir les peces de roba per separat.

Dipòsit equipació partit.

40 €

Pagament en metàl·lic en anar a buscar l’equipació a l’oficina del pavelló.

Els germans/es tindran un 50% de descompte en el dipòsit de a roba.

Dipòsit equipació partit. Germas/es.

20 €

 

Inscripció: Aquest concepte inclou les despeses d'inscripció d'equips, mutualitats o assegurances, inscripcions del nen/nena o fitxes federatives, portal del federat. També inclouen les despeses de manteniment de material de l'Esport Base del Papiol.

Hi ha l’opció de pagar tota la temporada amb una única quota al principi de temporada.

 

Trimestres/quadrimestres: Aquest concepte està destinat íntegrament a la gestió de personal de l'Esport Base del Papiol, entrenadors, auxiliars i coordinadors. També a les despeses derivades de les competicions; fungibles com aigua i farmacioles, arbitratges, assegurances de responsabilitat civil, etc.

 

Roba: La roba no està inclosa dintre de la quota anual, la roba la pagareu a part quant us adreceu a la tenda Sports Diagonal allà tindran els packs de roba per la temporada. Trobaran 2 paks, el pack-1 (nou jugador), el pack-2 (continuïtat).

 

La roba dels packs és obligatòria per a tots els jugadors, si no teniu la roba de l’entitat, no podrem assistir als partits de lliga ni als entrenaments.

 

També estarà l’opció de comprar les peces de roba que us facin falta per separat.

El dia que aneu a què us agafin les talles de la roba esportiva haureu de pagar el 50% de la roba i el dia que l'aneu a buscar l'altre 50%.

 

Direcció tenda:

 

SPORTS DIAGONAL

C/ Anselm Clave, 36 08750 Molins de Rei (Barcelona)

Tel. 93.175.05.21 - 93.175.05.20 – 93.175.05.19

Horari: De 9.00 a 13.30 h i 15:30 a 19 h. De dilluns a divendres

 

Equipació: El club serà el propietari de la roba dels partits (1a equipació amb pantalons, mitgetes i samarreta 2a equipació), al principi de temporada l’haureu de vindre a buscar a les oficines i haureu de deixar un dipòsit de 40 € i al final de temporada haureu de tornar la roba i es retornaran el dipòsit abonat.

 

IMPORTANT!!!!

  1. Els nens/es d’Escola Esportiva de bàsquet, futbol i handbol nascuts el 2011), començaran a competir a les lligues del consell escolar del baix Llobregat (CEBLLOB).
  2. Si al setembre no tenim la butlleta d’inscripció amb el justificant de pagament, el nen/nena no podrà començar ni els entrenaments ni la competició.
  3. El justificant de pagament de la inscripció (junt amb el del nou inscrit, si s'escau) s'ha de lliurar amb la butlleta       d'inscripció correctament complimentada.

Ha de constar-hi el nom del nen/nena inscrit/a. Si no és així, no es podrà tramitar la llicència federativa la mutualitat, l’assegurança i no podrà iniciar la temporada amb normalitat.

  1. Adjuntar la documentació amb el nom del jugador, justificant de pagament.
  2.             Amb les inscripcions cal adjuntar una fotografia i fotocòpia DNI/NIE i targeta sanitària.
  3. Si feu la inscripció abans del 30 de juny, tindreu l’abonament d’estiu de la piscina (CEM Papiol) els tres mesos d’estiu.

 

AMB EL SUPORT DE:
Estàs aquí:Home ENTITAT PREUS TEMPORADA